espa

Ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τον πλανήτη μας, είναι ζητούμενο όλων. Το  πρόγραμμα ‘Ά Planet to love” είναι μια πρωτοβουλία της Aluminco να μετουσιώσει σε πράξη τη δέσμευση της στην αρχή της Υπεύθυνής Λειτουργίας, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικές ενότητες. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει εκπαίδευση, δράσεις με οικολογικό χρώμα και φυσικά απόλυτή προσήλωση της εταιρίας στην φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή και την ανάπτυξη συστημάτων αλουμινίου για παθητικά κτίρια.

Περιβάλλον

Κάθε παραγωγική εταιρία καταναλώνει φυσικούς πόρους για την παραγωγή των προϊόντων της, ήτοι αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας της στο περιβάλλον. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που στόχο έχουν να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα.

 • Κατανάλωσn ενέργειας και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1,2 MWp, επί της βιομηχανικής στέγης, με ετήσια παραγωγή 1.750,400 kWh ηλεκτρικής ενέργειας και εξοικονόμησή άνω των 1.925 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως.
 • Φιλικότερα στο περιβάλλον συστήματα αλουμινίου:  Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντων (EPDs).
 • Αποτελεσματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων: Μονάδα βιολογικού καθαρισμού.
 • Εφαρμογή συστημάτων ανακύκλωσής:  Ανακύκλωσή στερεών αποβλήτων της παραγωγής και υλικών γραφείου.
 • Χρnστή διακίνηση των προϊόντων και των εταιρικών μετακινήσεων.
 • Υπεύθυνη διαχείριση υλικών ειδικού χειρισμού ή επικίνδυνων υλικών: Μηδαμινή οπτική και nχητική όχληση.
 • Προγράμματα δεντροφύτευσnς και σχολικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το αλουμίνιο: Υποστήριξη φορέων (Δήμους, ΜΜΕ, Σχολεία κλπ) στον Τομέα Περιβάλλον.
New Project 2022 05 10T125319.342

Κοινωνία

Eso20 389 Scaled

Η επιχειρηματική ανάπτυξη πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις ηθικού περιεχομένου που στόχο έχουν να επιστρέφουν μέρος της αξίας στη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.

 • Οικονομικό αποτύπωμα: για την συμβολή της εταιρίας στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας (ή της Ελληνικής Περιφέρειας). Ασφαλιστικές εισφορές, άμεση και έμμεση απασχόληση, στήριξη φορέων κλπ.
 • Προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς: μέσω χρηματικής ή λειτουργικής ενίσχυσης τοπικών ομάδων και κοινωνιών στους τομείς αθλητισμός – πολιτισμός – υγεία – ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
 • Συμβάσεις μαθητείας και υποστήριξη ημερίδων: για την επαγγελματική ανάπτυξή των νέων.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις: στις κεντρικές εγκαταστάσεις από σχολεία και επαγγελματικούς φορείς.
 • Εθελοντική Αιμοδοσία: Καλλιεργούμε την έννοια της αιμοδοσίας αποτελώντας θεσμό για την εταιρία.
 • Πρόγραμμα Εθελοντικών Δράσεων: Καλλιεργούμε την έννοια του εθελοντισμού στους εργαζόμενους, πιστεύοντας ότι το κοινό καλό καλλιεργεί την έννοια της υπευθυνότητας στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους.

Αγορά

Το αυξανόμενο μέγεθος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αυξάνει και την ευθύνη που έχουμε να λειτουργούμε με τρόπο υπεύθυνο απέναντι στους τελικούς χρήστες των προϊόντων μας, τους πελάτες μας, και την επιχειρηματική κοινότητα. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που στόχο έχουν την υπεύθυνη λειτουργία της εταιρίας εσωτερικά αλλά και της αγοράς.

 • Ηθικός Ανταγωνισμός: Συνεργασία και δέσμευση για συμμόρφωση με τις επιταγές της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕΑ (Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου).
 • Διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων: Κατέχει το σύνολο των πιστοποιήσεων που διασφαλίζουν την σωστή παραγωγή και ασφάλεια των προϊόντων της. Διενεργεί όλους τους ελέγχους και βεβαιώνει πιστοποιημένους συνεργάτες για την κατασκευή και τοποθέτηση των συστημάτων της.
 • Υπεύθυνο Marketing: Διαφήμιση προϊόντων με υπευθυνότητα, τηρώντας πιστά τις αρχές διαφήμισης του ΣΔΕ. Διασφάλιση ότι το επικοινωνιακό υλικό είναι νόμιμο, πρέπον, δίκαιο, ειλικρινές, και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 • After Sales: Επικοινωνία με πελάτες (μεταπωλητές) και τελικούς χρήστες των προϊόντων μας. Παρακολουθούμε τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας, διεξάγοντας ετήσια έρευνα, όπου μέσα από σειρά ερωτήσεων προκύπτει συνδυαστικά n συνολική ποιότητα της σχέσης και ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών μας.
 • Συμμετοχή σε οργανώσεις και φορείς: που εκφράζουν δημοσίως θέσεις για κλαδικά και επιχειρηματικά ζητήματα όπως ΣΕΒ, ΕΕΑ, ΠΟΒΑΣ κλπ.
 • Φροντίζουμε για την προστασία δεδομένων: Η πολιτική GDPR περιλαμβάνει απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την προστασία των δεδομένων και των συστημάτων.
Shutterstock 2671346 Scaled

Ανθρώπινο Δυναμικό

4 1

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις που στόχο έχουν την δημιουργία ενός δίκαιου και ασφαλές περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, προσανατολισμένο στη συμμετοχή και ανάπτυξη τους.

 • Στήριξη σε θέσεις εργασίας: Δημιουργία θέσεων εργασίας, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική ανάπτυξη περιφερειών.
 • Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων με στόχο την εξάλειψη των ατυχημάτων: Όλες οι εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, συστηματική εκπαίδευση και εφοδιασμός με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, ιατρό εργασίας και πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο για τις πρώτες βοήθειες κλπ.
 • Δια βίου μάθηση: Συστηματική ανάπτυξη των εργαζομένων, εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που διασφαλίζουν τη βελτίωση τόσο των τεχνικών, όσο και διοικητικών δεξιοτήτων. Εσωτερικές εκπαιδεύσεις και εξωτερικά σεμινάρια.
 • ALUMICO Family Day: Ετήσια εκδήλωση με στόχο την αποτελεσματικότερή σύνδεση των εργαζομένων και των στελεχών της εταιρίας.
 • Επιβράβευση και Ικανοποίηση: Ετήσια έκθεση αξιολόγησης και βάσει των αποτελεσμάτων, προχωρά n λήψη διορθωτικών ενεργειών.
 • Ισορροπία εργασίας και ζωής: Φροντίδα μέσω της βελτίωσης των υλικοτεχνικών συνθηκών απασχόλησης, αντικαπνιστική εκστρατεία, έλεγχος και πρόληψη νοσημάτων, αυστηρή τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κλπ.