espa

Η θερμομόνωση και ηχομόνωση αποτελούν κορυφαία κριτήρια στην επιλογή κουφωμάτων αλουμινίου γιατί αναβαθμίζουν τα κτίρια, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των χρηστών και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Θερμική Διαπερατότητα

Ο όρος θερμοπερατότητα προσδιορίζει πόσο εύκολα διαπερνά η θερμότητα (μετρούμενη σε Watt), μέσα σε μία ώρα, ένα υλικό ορισμένου πάχους και εμβαδού ενός τετραγωνικού μέτρου. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ροή της θερμότητας παρουσιάζει πάντα την κατεύθυνση από το θερμότερο προς το πιο ψυχρό. Τον χειμώνα η ζέστη φεύγει από το εσωτερικό προς το πιο κρύο εξωτερικό, ενώ το καλοκαίρι η ζέστη οδηγείται προς το εσωτερικό των κτιρίων. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και δίνει την ποσότητα θερμότητας η οποία μεταδίδεται.

Ένα ενεργειακό κούφωμα αλουμινίου οφείλει τη θερμομόνωσή του στη θερμοδιακοπή. Η θερμοδιακοπή είναι η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου, ενός υλικού, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας και πραγματοποιείται με τη χρήση πολυαμιδίου, μονωτικό υλικό το οποίο συμβάλλει και στη στιβαρότητα των κουφωμάτων. Τοποθετείται σαν μπαρέτα στη διατομή του προφίλ και αποτελεί ουσιαστικά μια θερμοπλαστική ρητίνη. Αυτό που πρακτικά κάνει, είναι να διακόπτει τη μετάδοση της εξωτερικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κουφωμάτων, λόγω του ότι αποτελεί κακό αγωγό θερμότητας. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι ρύποι και το κόστος λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης.

Δύο σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν καταλυτικά στην ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών είναι ο τύπος του υαλοπίνακα και το προφίλ του αλουμινίου.

Τύπος υαλοπίνακα:

  • Οι θερμικές απώλειες, λόγω μετάδοσης βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την επιφάνεια, οπότε ο υαλοπίνακας, που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος (70% – 80%) ενός κουφώματος, παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των θερμικών απωλειών.
  • Η θερμομόνωση που επιτυγχάνεται με τα τζάμια του κουφώματος εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το διάκενο που υπάρχει μεταξύ τους. Όσο πιο φαρδύ είναι το τζάμι, τόσο υψηλότερη θα είναι η ηχομόνωση και η θερμομόνωση, καθώς και η ασφάλεια που θα έχετε.
  • Επιπρόσθετα, όσον αφορά την ασφάλεια και την ηχομόνωση, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρίπλεξ (laminated) και securit (tempered) τζάμια ή τζάμια που συνδυάζουν και τις δύο τεχνολογίες (όπως είναι για παράδειγμα τα τζάμια αυτοκινήτων).

Τύπος προφίλ αλουμινίου:

  • Θερμικές απώλειες έχουμε όχι μόνο μέσω του γυαλιού, αλλά επίσης και από το πλαίσιο του κουφώματος. Επομένως ένα προφίλ με μικρότερη θερμική αγωγιμότητα θα μειώσει τις απώλειες μέσα από το πλαίσιο. Η μεταφορά θερμότητας σταματά όταν εξισώνονται οι θερμοκρασίες των σωμάτων. Αυτό ονομάζεται θερμική ισορροπία. Η θερμότητα που μεταφέρεται σ’ ένα σώμα εξαρτάται από τη μάζα του, το είδος του υλικού και από τη μεταβολή της θερμοκρασίας του.
  • Στόχος των θερμομονωτικών υλικών σε ένα κτίριο είναι να μειώσουν τη θερμική ροή μεταξύ σωμάτων ή χώρων που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία. Η θερμομόνωση μειώνει τη μεταφορά θερμότητας από αγωγή ή ακτινοβολία, εμποδίζοντας ή αντανακλώντας και όχι απορροφώντας την ενέργεια.
οφελη συστηματων Minimal 2
οφελη συστηματων Generic

Ηχομόνωση

Η ενόχληση που δημιουργείται από τους εξωτερικούς θορύβους υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, τη διαβίωση και την επικοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί ότι η ηχορύπανση έρχεται δεύτερη στην κατάταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία.

Η ηχομόνωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή κουφωμάτων. Ένα κούφωμα με την πρέπουσα κατηγορία ηχομόνωσης, μειώνει αποτελεσματικά την ένταση του θορύβου εντός των οικιών ή των χώρων εργασίας.

Το σημαντικότερο τμήμα που συντελεί στην ηχομόνωση είναι ο υαλοπίνακας γιατί αυτός καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη επιφάνεια επί του συνόλου του κουφώματος. Βέβαια, κατά αναλογία με το εμβαδόν του, και το πλαίσιο του κουφώματος παίζει και αυτό το ρόλο του, στη συνολική ηχομόνωση.

Η ακουστική μόνωση πρέπει να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά, που θα πρέπει να έχουν τα κουφώματα για να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την αποφυγή θορύβου που μεταβιβάζεται μέσω του αέρα.

Για να ανταπεξέλθουν, οι πόρτες και τα παράθυρα στις παραπάνω απαιτήσεις, θα πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες κατ’ ελάχιστον:

  • Καλή στεγανότητα στον αέρα
  • Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις
  • Οι υαλοπίνακες (τζάμια) και τα ελαστικά να αποτελούνται από κατάλληλα υλικά και πάχη
  • Η συναρμολόγηση του κουφώματος, αλλά και η τοποθέτηση στην οικοδομή να έχει πολύ καλή εφαρμογή

Σε αντίθεση με τη θερμομόνωση, η ηχομόνωση που επιτυγχάνεται δεν εξαρτάται από το αν ο υαλοπίνακας είναι διπλός, τριπλός κ.λπ., αλλά από το πάχος του υαλοπίνακα. Με την αύξηση του πάχους του υαλοπίνακα βελτιώνεται η ηχομόνωση.