espa

Η Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας στον τρόπο σκέψης και την καθημερινή πρακτική όλων μας, συμβάλλει καθοριστικά στην εξοικονόμησης ενέργειας. Η μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα της ενέργειας αυτή τη στιγμή είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή δυστυχώς συμβαίνει και έχει επιπτώσεις και στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Ως front runners στον κλάδο αλουμινίου, η ενεργειακή ευαισθησία στο σχεδιασμό των κτηρίων και το πρόβλημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απασχολούν καθημερινά τις σχεδιαστικές μας αντιλήψεις και προσεγγίσεις, με στόχους την ελαχιστοποίηση του ποσού της καταναλισκόμενης ενέργειας και την αποσυμφόρηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με ρυπαντές.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

New Project 2021 08 05T180116.357

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποκτά διαρκώς αυξανόμενη σημασία. Ο στόχος για μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 32,5% έως το 2030 το αποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό. Εξίσου απαραίτητο βήμα είναι η βελτίωση της θερμικής απόδοσης των κτηρίων. Περισσότερο αποδοτικά κτήρια, θα μπορούσαν να εξαλείψουν σημαντικό ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας. Με την ενεργειακή αναβάθμιση, έχουμε μια διαχρονική και άμεσα ανταποδοτική επένδυση, στον τομέα αυτό. Συμβάλουμε άμεσα στη βελτίωση της οικονομίας και την ποιότητα ζωής και ταυτόχρονα προστατεύουμε το περιβάλλον.

  • Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των κτηρίων απορροφά, κατά μέση τιμή, το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου στο 30%. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ανάλογα με τον τύπο κτηρίου, είναι 156-375 Kwh/m2, τρεις φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας στην Φινλανδία.
  • Σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο του έτους 2017, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτήρια στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα.
  • Οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς καταναλωτές ενέργειας στη χώρα, καθώς αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κτηριακού αποθέματος (79%).
  • Το 84% των κτηρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το έτος 1980 έχουν πολύ μικρή ενεργειακή αποδοτικότητα (κτήρια κατηγορίας Η), με τα πιο ενεργοβόρα κτήρια κατοικιών να είναι οι μονοκατοικίες.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η αναγκαιότητα λοιπόν ανακαίνισης του κτηριακού τομέα στην Ελλάδα είναι αναμφισβήτητη, καθώς έτσι επιτυγχάνονται ταυτόχρονα σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και, της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών κατά τη χρήση των κτηρίων αυτών. Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980. 4.000.000 κτήρια σήμερα χαρακτηρίζονται θερμικά απροστάτευτα και χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης.

Για την προώθηση των πολιτικών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια τρέχουν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ και χαρακτηρίζονται από την ικανότητά τους να αποφέρουν άμεσα ενεργειακά και άλλα οφέλη σε ιδιοκτήτες και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, ενώ συμβάλλουν καθοριστικά στη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας. Τα τελευταίας γενιάς συστήματα αλουμινίου της Aluminco απαντούν επιτυχώς σε πληθώρα ερωτημάτων αλλά και προσκλήσεων, εστιάζοντας στην επίτευξη της μέγιστης δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας και άρα συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. H ζηλευτή ενεργειακή απόδοση σε συνάρτηση με τον σχεδιασμό αιχμής προσφέρουν κορυφαία κουφώματα που υπερκαλύπτουν ενεργειακούς στόχους και μεγιστοποιούν τις αποδόσεις. Συστήματα που πάσχουν από φρενίτιδα πιστοποιήσεων και με τις ιδανικές προδιαγραφές για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα Ενεργειακής Εξοικονόμησης όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το mini site της Aluminco, εξαιρετικά αφιερωμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας